Асоціація франчайзингу сприймає зростаючий попит на франшизи на українському ринку як виклик до самоорганізації ринку та вважає за необхідне всіляко забезпечувати етичні підходи для подальшого розвитку франшиз, формування механізмів оприлюднення інформації про франчайзерів та франчайзі, унеможливлювати вихід на ринок відверто неякісних та шахрайських концепцій.

Національний реєстр франшиз – завірений Асоціацією франчайзингу перелік концепцій, поширення якого допоможе потенційним франчайзі, органам влади, фінансовим установам, іншим компаніям вести свою діяльність виключно з якісними та ефективними франчайзинговими концепціями.

Достовірність та повнота інформації про франшизи, які працюють в Україні, їх розподіл за галузями, країнами походження та регіонами поширення своєї діяльності допоможе ефективніше планувати державні рішення на рівні центральної та місцевої влади, а також приймати рішення окремим підприємцем.

Експертна оцінка ринку в приблизно 950 франчайзингових проектів сьогодні немає повної ідентифікації, частина франчайзингових концепцій ніколи не оголошувала свою успішність або існує виключно у формі пропозицій. Крім франшиз, які прийнято називати «сирими», фахівцям відомі і відверті підробки, що представляють собою стус паперів. Такі фантомні моделі ніколи не перевірялися «правовласником» на практиці, тим більше – не підкріплені діючими підприємствами.

Андрій Кривонос, голова директорату Асоціації франчайзингу, зазначає, що вирішення проблеми визначення реального обсягу якісного ринку франчайзингових пропозицій дозволить суттєво розширити можливості ринку, способи вибору франшиз, а також запропонувати нові фінансові інструменти на ринку, які прискорять подальший його розвиток

Асоціація франчайзингу залучить до експертної групи із формування Національного реєстру франшиз франчайзингових консультантів, представників франчайзерів, фінансових та державних установ. Асоціація буде звертатися за підтримкою в цьому проекті до відповідних міністерств, інших центральних органів влади, а також до областних державних адміністрацій з метою максимального охоплення всіх регіонів задля подальшого пошуку можливостей для розвитку підприємницької активності та підтримки малого і середнього бізнесу в цілому.

Франчайзерам та їх франчайзинговим концепціям, які будуть відображені в Національному реєстрі франшиз, буде змога отримати додаткові можливості позиціонування на місцях та інші конкурентні переваги при просуванні своїх концепцій. Їх потенційні покупці отримають достовірну інформацію про справжні франшизи, об’єктивну оцінку ринку та галузеві особливості.

Формування Національного реєстру франшиз є першим кроком для запровадження сертифікації франшиз.

Керуючись Кодексом етики франчайзингу, Асоціація франчайзингу вбачає у Національному реєстрі франшиз дієвий спосіб для сумлінних учасників ринку, які прагнуть до якісного розвитку, відмежуватися від загроз та проблем, що несуть в собі неякісні франшизи.

Анкета для включення франчайзера до Національного реєстру франшиз та оновлення інформації в реєстрі.

Успіхів у вашому бізнесі!

Від Fran Team

www.franchising.org.ua Вже більше 20 років основною метою діяльності Асоціації є всебічне сприяння розвитку франчайзингу в Україні, а також представлення та захист інтересів роботодавців у галузі франчайзингу у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами цивільного партнерства. Відсвяткувавши своє двадцятиріччя, Асоціація продовжує впроваджувати нові продукти та сервіси: – повноцінно працює третейське урегулювання спорів, – ведеться робота над створення Фонду фінансування франчайзингу, – до реєстрації готується законопроект «Про франшизу», – учасники Асоціації залучаються до експертно-галузевих комітетів, метою роботи яких додаткове регулювання специфічних потреб франчайзерів. Цей рік буде присвячений першим крокам в реалізації Доктрини «Франчайзинг 2030». Долучайтесь!

Залишити відповідь

many languages